نوسەر: ماری دیلەی

Teaching-English-to-learners-wit-

دەربارەى Jiyan Haji

لێرەش بگەڕێ

هێزە ئەرێنیەکانی پەیوەندیکردن بە ماڵەوە

کاتێک سەرەتا دەستم کرد بە وانەوتنەوە زۆر ماندوو دەبووم بەهۆی قورسی و ئاڵۆزی کارەکەوە. ستراتیجی …